Number of the records: 1  

Dospelá populácia a jej štatistická gramotnosť

 1. Title Dospelá populácia a jej štatistická gramotnosť
  Author infoErika Liptáková, Zuzana Bričová
  Author Liptáková Erika EUBPHFKIM - Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF
  Co-authors Bričová Zuzana EUBPHFKCJ - Katedra cudzích jazykov PHF
  Source documentDisputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. Roč. 10, č. 3 (2010), s. 215-221. - Ružomberok : VERBUM, 2010. ISSN 1335-9185
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 311 - Štatistika ako veda. Štatistická teória
  Keywords gramotnosť * štatistika * informácie * znaky štatistické * znázornenie grafické * zostavy štatistické * výskum štatistický * pojmy * zručnosti * vedomosti
  AnnotationŠtatistická gramotnosť a schopnosti občanov interpretovať a sprostredkovať štatistické informácie. Jazykové zručnosti a základné štatistické vedomosti. Dispozičné aspekty štatistickej gramotnosti. Vzdelávanie štatistickej gramotnosti a ďalší výskum.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01400-001, kópia plného textu

Number of the records: 1