Number of the records: 1  

Konkurenčná výhoda pôsobiaca na trhu produktov

 1. Title Konkurenčná výhoda pôsobiaca na trhu produktov
  Parallel titleCompetitive advantages active in the product market
  Author infoJozef Mlákay
  Author Mlákay Jozef EUBOBFKTK - Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru OBF
  Source document Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. S. 458-461. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.137 - Konkurencia
  Keywords výhody konkurenčné * konkurencieschopnosť * konkurencia trhová * globalizácia
  AnnotationGlobalizácia trhu, diverzifikácia výroby a vzrastajúca kúpna sila obyvateľstva sú jedny zo základných ekonomických atribútov súčasnosti. Nová situácia so sebou prináša i nový pohľad na konkurenčné vzťahy. Konkurenčnými trendmi dnes sú: inovácie, modernizácie, vzdelanosť a kvalifikácia, rýchlosť, flexibilita a kreativita. Dnes už nejde o to vyrovnať sa konkurencii vo výrobe porovnateľným výrobkom, ale byť zvláštny, originálny, iný ako všetci ostatní, mať strategickú víziu. Vznik a udržanie konkurenčnej výhody na trhu produktov.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01434-068, originál dokumentu