Number of the records: 1  

Vplyv finančnej a hospodárskej krízy na vývoj kurzu eura voči americkému doláru

 1. Title Vplyv finančnej a hospodárskej krízy na vývoj kurzu eura voči americkému doláru
  Author infoJulianna Moravová
  Author Moravová Julianna EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH
  Source document Finance a management v teorii a praxi : sborník příspěvků z konference : 30. dubna 2010, Ústí nad Labem. S. 134-140. - Ústí nad Labem : [Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J.E. Purkyně], 2010. ISBN 978-80-7414-247-5
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 336.748 - Menový kurz. Kurzové pohyby. Kolísanie kurzu
  Keywords kríza hospodárska * kríza finančná * kurz menový * euro * dolár * rozpätie kurzové * kolísanie kurzu * volatilita * trh finančný * trh peňažný * sadzby úrokové * analýza technická
  AnnotationVplyv súčasnej krízovej situácie na vývoj menového kurzu eura a amerického dolára. Vývoj menového kurzu od počiatkov súčasnej krízy v roku 2007 až po súčasnosť. Analýza hlavných kurzotvorných faktorov, ktoré naň v danom období vplývali.
  DatabaseARTICLES

Number of the records: 1