Number of the records: 1  

Podpora rodinných podnikov ako súčasti MSP v SR

 1. Title Podpora rodinných podnikov ako súčasti MSP v SR
  TranslationSupport of family business as components of SMEs in Slovakia
  Author infoMonika Krošláková
  Author Krošláková Monika EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Co-authors Valenteová Katarína EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Source document Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis : cestovný ruch - všeobecná ekonomika - obchod - služby - podnikanie - regionálny rozvoj. Roč. 3, č. 1-4 (2011), s. 31-38. - Bratislava : MERKURY, 2011. ISSN 1337-9313
  Issue dataGrafy, tab., sch.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Keywords podnikanie rodinné * podnikanie súkromné * podnik malý * podnik stredný * prostredie podnikateľské * podpora štátna * poradenstvo * agentúry * financie * Slovensko * prieskum * Európska únia
  AnnotationPodpora rodinných podnikov ako súčasti MSP v slovenskom podnikateľskom prostredí. Agentúra Actoris System - poradenská a konzultačná činnosť. Štátna podpora malého a stredného podnikania. Národná agentúra pre rozvoj MSP. Zhodnotenie stavu podpory rodinného podnikania na Slovensku. Dopad vstupu Slovenska do Európskej únie na rodinných podnikateľov.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01625-013, originál dokumentu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2011: 1-4