Number of the records: 1  

Horizont 2020 – 8. rámcový program na podporu excelentného výskumu, vývoja a inovácií na európskej úrovni

 1. Title Horizont 2020 – 8. rámcový program na podporu excelentného výskumu, vývoja a inovácií na európskej úrovni
  Parallel titleHorizon 2020 - 8 framework program in support excellent research, development and innovation at Ruropean level
  Author infoJarmila Vidová
  Author Vidová Jarmila EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Source document Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : konferencia sa uskutočnila pri príležitosti 60. výročia založenia NHF EU v Bratislave : 8. november 2013 Bratislava. [7 s.] [CD-ROM]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3712-4
  Issue dataGrafz, tab.
  NoteVEGA 1/0421/11. - VEGA 1/0570/11. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 001.891/.892 - Výskum. Vývoj
  Keywords veda * výskum * inovácia * financovanie výskumu * výskum vedecký * investície * výdavky * programy rozvojové * Európska únia
  AnnotationV príspevku sa autorka venuje novému programu na podporu vedy – Horizontu 2020 (8. rámcovému programu). Horizont 2020 - význam a ciele, štruktúra a finančné krytie. Výška investícií do vedy a výskumu v EÚ. Vývoj výdavkov na vedu a výskum (2000-2011). Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) a podpora inovácií.
  Public work categoryInvited reports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE13 01421-057, originál dokumentu

Number of the records: 1