Number of the records: 1  

Globálna ekonomická kríza a jej dopady na trhy práce ekonomík strednej a východnej Európy

 1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
  Record number0112154
  Časť A vyplní autor
  Prvý autorKrajčíková, Lucia, % podiel: 50
  SpoluautorKrajčík, Daniel, % podiel: 50
  TitleGlobálna ekonomická kríza a jej dopady na trhy práce ekonomík strednej a východnej Európy
  Source documentMerkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy : Bratislava, 4. november 2009. S. 183-189. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009
  Issue dataGrafy
  Kategória publikacnej cinnostiAFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  Rok vykazovania2010
  Document kindRZB - schedule of articles from year books
  Podpis autora
  Meno a podpis vedúceho katedry
  Dátum odovzdania podkladov
  Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
  Dátum a podpis prevzatia do IDO
  Spracovatel a dátum spracovania30.11.2018
  Časť C vyplní pracovník SEK
  Dátum a podpis prevzatia do SEK
  Dátum spracovania v ONS/BIO