Number of the records: 1  

Generácia Y v kontexte tvorby marketingových a komunikačných konceptov

 1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
  Record number0147153
  Časť A vyplní autor
  Prvý autorLoydlová, Miroslava, % podiel: 50
  SpoluautorFrancová, Zuzana, % podiel: 50
  TitleGenerácia Y v kontexte tvorby marketingových a komunikačných konceptov
  Source documentEuromarketing - podnikateľská koncepcia pre spoločný trh Európskej únie : vedecký monografický zborník. S. 96-106. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011
  Kategória publikacnej cinnostiAED - Vedecké práce v domácich rec. vedeckých zborníkoch
  Rok vykazovania2011
  Document kindRZB - schedule of articles from year books
  Podpis autora
  Meno a podpis vedúceho katedry
  Dátum odovzdania podkladov
  Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
  Dátum a podpis prevzatia do IDO
  Spracovatel a dátum spracovania30.11.2018
  Časť C vyplní pracovník SEK
  Dátum a podpis prevzatia do SEK
  Dátum spracovania v ONS/BIO