Number of the records: 1  

Practical Implementation of Improving Students' Knowledge of Cloud Computing

 1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
  Record number0247805
  Časť A vyplní autor
  Prvý autorSadvakassova, A. K., % podiel: 33
  SpoluautorSerik, M., % podiel: 33
  Kultan, Jaroslav, % podiel: 34
  TitlePractical Implementation of Improving Students' Knowledge of Cloud Computing
  Source documentScience and Life of Kazakhstan. No. 60 (2018), pp. 19-24 online. - Kazakhstan : Public Foundation
  Kategória publikacnej cinnostiADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
  Rok vykazovania2018
  Document kindRBX - schedule of articles from periodics
  Podpis autora
  Meno a podpis vedúceho katedry
  Dátum odovzdania podkladov
  Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
  Dátum a podpis prevzatia do IDO
  Spracovatel a dátum spracovania03.05.2019
  Časť C vyplní pracovník SEK
  Dátum a podpis prevzatia do SEK
  Dátum spracovania v ONS/BIO
Number of the records: 1