Number of the records: 1  

Novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

 1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
  Record number0248693
  Časť A vyplní autor
  Prvý autorDianová, Zuzana
  TitleNovela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
  Source documentPrávo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Roč. 11, č. 10 (2018), s. 21-24. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018
  Document kindRBX - schedule of articles from periodics
  Podpis autora
  Meno a podpis vedúceho katedry
  Dátum odovzdania podkladov
  Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
  Dátum a podpis prevzatia do IDO
  Spracovatel a dátum spracovania07.11.2018
  Časť C vyplní pracovník SEK
  Dátum a podpis prevzatia do SEK
  Dátum spracovania v ONS/BIO