Number of the records: 1  

Globálna ekonomická kríza a jej dopady na trhy práce ekonomík strednej a východnej Európy

 1. Krajčíková, Lucia Globálna ekonomická kríza a jej dopady na trhy práce ekonomík strednej a východnej Európy / Lucia Krajčíková, Daniel Krajčík. -- Grafy. -- PMVP 2316068 - Bibliogr. odkazy - Trh práce a jeho charakteristiky vývoja v strednej a východnej Európe pred vypuknutím krízy. Vývoj nezamestnanosti (2000-2008). Otváranie pracovného trhu a odlev pracovnej sily. Tlak na rast miezd. Priemerný rast nominálnej mzdy. Priemerné náklady práce. Nárast nezamestnanosti mladistvých. Návrat pracovnej sily naspäť domov.

  In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy : Bratislava, 4. november 2009. -- Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2856-6. -- S. 183-189

  I. Krajčík, Daniel
  II. Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy Bratislava, 4. november 2009. -- S. 183-189

  331.5
  BA004