Number of the records: 1  

Národná značka, logo a slogan ako prvky prezentácie Slovenska v zahraničí

  1. Ratkovská, Gabriela Národná značka, logo a slogan ako prvky prezentácie Slovenska v zahraničí / Gabriela Ratkovská. -- Obr. -- VEGA 1/4562/07 - Bibliogr. odkazy - Značka Slovensko, logo a slogan ako prvky prezentácie Slovenska v zahraničí. Problematické faktory, ktoré ovplyvňujú reputáciu Slovenska v zahraničí. Malá krajina v srdci Európy - heslo, pod ktorým sa Slovensko prezentuje v zahraničí. Prezentácia Slovenska ako destinácie cestovného ruchu. Nutnosť vytvorenia hlavného posolstva, ktorým sa bude Slovensko prezentovať v zahraničí.

    In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy : Bratislava, 4. november 2009. -- Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2856-6. -- S. 268-272

    I. Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy Bratislava, 4. november 2009. -- S. 268-272

    347.77
    BA004
Number of the records: 1