Number of the records: 1  

Modelové riešenie dostavby kanalizačnej siete v SR

  1. Kováčová, Lucia Modelové riešenie dostavby kanalizačnej siete v SR / Lucia Kováčová. -- Tab. -- Bibliogr. odkazy - Model Feasible - vyvinutý ako nástroj na hľadanie finančných stratégií pri realizácii environmentálnych projektov vodného a odpadového hospodárstva s cieľom uľahčiť výpočet finančnej medzery. Analýza využitia modelu Feasible. Modul prvý - vývoj základných ukazovateľov. Modul druhý - spracovanie vody, zadanie technických potrieb v oblasti kanalizačných sietí. Modul tretí - dostupné peňažné prostriedky. Modul štvrtý - finančná medzera.

    In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : XVI. ročník mezinárodní odborné konference : Praha, 8.-9. dubna 2011. -- Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2011. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-245-1763-6

    I. Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : XVI. ročník mezinárodní odborné konference : Praha, 8.-9. dubna 2011

    626/627
    BA004
Number of the records: 1