Number of the records: 1  

Zavádzanie multimediálnych prostriedkov vzdelávania na stredných školách s ekonomickým zameraním

  1. Velichová, Ľudmila Zavádzanie multimediálnych prostriedkov vzdelávania na stredných školách s ekonomickým zameraním / Ľudmila Velichová. -- Res. slov. Bibliogr. odkazy - Využívanie informačných technológií a internetu v cvičných firmách na stredných školách. Slovenské centrum cvičných firiem a jeho úloha pri rozvoji cvičného elektronického obchodovania.

    In Quo vadis, výchova...? : zborník z teoreticko metodického seminára organizovaného Iuventou v dňoch 10. a 12. októbra 2001 na tému: Roly edukátora v meniacej sa spoločnosti. -- Bratislava : IUVENTA, 2003. -- ISBN ISBN 80-8072-006-1. -- S. 103-106

    I. Quo vadis, výchova...? : zborník z teoreticko metodického seminára organizovaného Iuventou v dňoch 10. a 12. októbra 2001 na tému: Roly edukátora v meniacej sa spoločnosti. -- S. 103-106

    37
    BA004
Number of the records: 1