Number of the records: 1  

Practical Implementation of Improving Students' Knowledge of Cloud Computing

 1. Sadvakassova, A. K. Practical Implementation of Improving Students' Knowledge of Cloud Computing / A.K. Sadvakassova, M. Serik, J. Kultan. -- Popis urobený: 19.9.2018 - Definícia cloud computingu. Výhody a nevýhody cloud computingu (CC) vo vzdelávaní. Štyri modely implementácie CC: úložisko ako služba (storage as a service), softvér ako služba (software as a service), platforma ako služba (platform as a service), infraštruktúra ako služba (infrastructure as a service). Vzdelávací cloud (obrazovateľnoje oblako) ako príklad ruskej vzdelávacej cloudovej platformy (http://ooblako.ru/). Skúsenosti s využívaním CC pri výučbe na Eurázijskej národnej univerzite L. N. Gumileva v Kazachstane - napríklad pri výučbe programovania budúcich učiteľov počítačovej vedy.

  In Science and Life of Kazakhstan. -- Kazakhstan : Public Foundation. -- ISSN 2073-333X. -- No. 60 (2018), pp. 19-24 online

  I. Serik, M.
  II. Kultan, Jaroslav
  III. Science and Life of Kazakhstan. -- No. 60 (2018), pp. 19-24 online
  BA004