Number of the records: 1  

Sebareflexia študentov po absolvovaní pedagogickej praxe

  1. Orbánová, Darina Sebareflexia študentov po absolvovaní pedagogickej praxe = Students’Self-reflection after Completion of the Pedagogical Practice / Darina Orbánová. -- VEGA 1/0001/16 - Názory študentov na úroveň teoretickej prípravy, na hodnotenie vlastnej činnosti a postojov k pedagogickej práci. Hoci sú výsledky sú založené na subjektívnych vyjadreniach, môžu byť využité na zlepšenie modulu praktickej prípravy učiteľov.

    In Schola nova, quo vadis? : sborník recenzovaných příspěvků 3. ročníku mezinárodní vědecké konference Berková, Kateřina. -- Praha : Extrasystem, 2018. -- 214 s.. -- ISBN ISBN 978–80–87570–40–1. -- S. 120-126 online

    I. Schola nova, quo vadis? : sborník recenzovaných příspěvků 3. ročníku mezinárodní vědecké konference. -- S. 120-126 online
    BA004
Number of the records: 1