Number of the records: 1  

Adjektivizácia substantív v ekonomickom texte a nácvik tohto javu vo výučbe odborného anglického jazyka

 1. Title Adjektivizácia substantív v ekonomickom texte a nácvik tohto javu vo výučbe odborného anglického jazyka
  Author infoZuzana Ondrejová
  Author Ondrejová Zuzana EUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Source document Nové výzvy pre vzdelávanie v oblasti odborného jazyka a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. S. 89-97 CD-ROM. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2015 / Bláhová Mária ; Štrauss Dušan ; Štefančík Radoslav. ISBN 978-80-969043-9-6
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 8 - Jazykoveda. Filológia. Literatúra
  Keywords jazykoveda * lexikológia * slovotvorba * jazyk odborný * angličtina * študenti
  AnnotationOpis typu konverzných spojení, ktoré sa konštituujú na základe prechodu podstatných mien do prídavných mien. Ide tu o tzv. adjektivizáciu podstatných mien typu contract of employment - employment contract; specialist in marketing - marketing specialist, atď. Z hľadiska štruktúry predstavujú zväčša dvojslovné spojenia a koexistujú v angličtine so synonymnými predložkovými spojeniami, z ktorých vznikli. V anglických ekonomických odborných i vedeckých textoch je hojný výskyt týchto štruktúr. Študenti majú problémy so zvládnutím, osvojením si a praktickým používaním týchto konverzných spojení tak v ústnom, ako aj písomnom prejave.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE15 00830-012, originál dokumentu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF95.8 KBz IP adresy SEK po prihlásení