Number of the records: 1  

Analýza kritérií výberu informačného systému pre malé a stredné podniky

 1. Title Analýza kritérií výberu informačného systému pre malé a stredné podniky
  TranslationAnalysis of criteria for selecting information system for small and medium sized enterprises
  Author infoAnita Romanová
  Author Romanová Anita EUBFPMKIM - Katedra informačného manažmentu FPM
  Source document Vytvorenie databázy a modelu rozhodovacích kritérií na výber informačného systému pre malé a stredné podniky : recenzovaný zborník vedeckých statí : interný grant mladých vedeckých pracovníkov č. 2318155/07. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2915-0
  Issue dataTab.
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.47 - Teória informácií v ekonomike. Ekonomická informatika
  Keywords podnik malý * podnik stredný * systémy informačné podnikové
  AnnotationAnalýza kritérií a návrh modelu rozhodovacích kritérií výberu IS, ako aj ich využiteľnosti pri výbere vhodného informačného systému pre kategóriu malých a stredných podnikov v ekonomickej praxi.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00239-009, originál dokumentu

Number of the records: 1