Number of the records: 1  

Comparison of Execution Efficiency of the Use of a Skip List and Simple List in a .NET Application

 1. Title Comparison of Execution Efficiency of the Use of a Skip List and Simple List in a .NET Application
  TranslationPorovnanie exekučnej efektívnosti použitia preskakovaného zoznamu a jednoduchého zoznamu v .NET aplikácii
  Author infoIgor Košťál
  Author Košťál Igor EUBFHIKAI - Katedra aplikovanej informatiky FHI
  Source document Inter-Academia 2018: Global Research and Education: Recent Advances in Technology Research and Education : Proceedings of the 17th International Conference on Global Research and Education, 24.-27.9.2018, (Kaunas, Lithuania). Pp. 252-259. - Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2019 / Laukaitis Giedrius ; Inter-Academia 2018: Global Research and Education Inter-Academia: Recent Advances in Technology Research and Education International Conference. ISBN 978-3-319-99833-6
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSwitzerland
  Keywords efektívnosť * dáta * uchovávanie dát * softvér * programovanie * štruktúra dát * jazyky programovacie
  AnnotationUkadanie dát v aplikáciách: jednoduchý zoznam, preskakovaný zoznam. Objektovo orientovaná aplikácia .NET naprogramovaná v C# s implementovanými oboma zoznamami - porovnanie exekučnej efektívnosti.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00086-002, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF18.2 MBz IP adresy SEK po prihlásení