Number of the records: 1  

Postavenie klienta so zdravotným postihnutím v cestovnom ruchu v Slovenskej republike

 1. Title Postavenie klienta so zdravotným postihnutím v cestovnom ruchu v Slovenskej republike
  Parallel titlePosition of Client with Disability in Tourism in Slovak Republic
  Author infoViola Šuterová
  Author Šuterová Viola EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Source document Výzvy a perspektívy cestovného ruchu v Slovenskej republike : [zborník príspevkov] : vedecká online konferencia poriadaná ako sprievodné podujatie Týždňa vedy na Slovensku : v Bratislave, dňa 28. 11. 2012. S. 162-174. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3534-2
  Issue dataTab.
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords ruch cestovný * strediská ruchu cestovného * zariadenia rekreačné * zariadenia ubytovacie * zariadenia stravovacie * služby doplnkové * kvalita služieb * osoby zdravotne postihnuté
  AnnotationOsoby, ktoré majú vzhľadom na svoj zdravotný stav a obmedzenie mobility alebo orientácie sťažené cestovanie. Bezbariérovosť predstavuje väčší komfort a určitý štandard kvality služieb. Výsledky výskumu v oblasti prístupnosti cestovného ruchu a aktuálne problémy v oblasti debarierizácie cestovného ruchu na Slovensku.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE12 01879-016, originál dokumentu