Number of the records: 1  

Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ

 1. Title Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA 1/0605/08 : doba riešenia projektu od 01/2008 do 12/2010
  Author infovedúci projektu Pavol Vincúr
  Author Vincúr Pavol
  Co-authors Fifeková Elena EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Veselovská Stanislava EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Chandoga Roman EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Rumpelová Daniela EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Fliegová Jana EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Tokárová Mária EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Kopkáš Peter EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Havettová Miroslava EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Lábaj Martin EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Mikulec Vladimír EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Valach Matej EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Kováčiková Petra
  Fülöp Peter EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Karabínoš Stanislav EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Silanič Peter EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Sabo Štefan EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Budaj Jozef
  Issue dataBratislava, 2011. - [11 s.] + 2 príl.
  NoteVEGA 1/0605/08.
  Document kindsprávy výskumné
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.3 - Dynamika národného hospodárstva. Ekonomický pohyb
  Keywords politika hospodárska * kríza hospodárska * rast hospodársky * stabilita hospodárstva * výkonnosť ekonomiky * konkurencieschopnosť * konvergencia * Slovensko * Európska únia
  Public work categoryReports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 02202-001, kópia plného textu