Number of the records: 1  

Dizajn v cestovnom ruchu - teoretické východiská

 1. Title Dizajn v cestovnom ruchu - teoretické východiská
  Parallel titleDesign in Tourism - theoretical Approache
  Author infoViera Kubičková, Stanislava Rybanská
  Author Kubičková Viera EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Co-authors Rybanská Stanislava EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Source document Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2013 : [zborník príspevkov]. S. 120-127 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3661-5
  Issue dataGraf
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.48 - Cestovný ruch. Politika cestovného ruchu
  Keywords ruch cestovný * kancelárie cestovné * manažment destinačný * zariadenia rekreačné * služby doplnkové * riadenie vzťahov so zákazníkmi * dizajn
  AnnotationProblematika dizajnu v cestovnom ruchu, ktorý otvára možnosti pre uplatnenie konkurenčnej výhody v podmienkach konkurencie. Faktory dizajnu, ktoré sú súčasťou produktu cestovného ruchu a majú vplyv na pritiahnutie zákazníkov.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE13 00920-015, originál dokumentu