Number of the records: 1  

Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve

 1. Title Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve
  Author infoMária Cvečková
  Author Cvečková Mária (Commentator for written text)
  Source document Daňový a účtovný poradca podnikateľa. Roč. 24, č. 11-12 (2019), s. 24-455. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-0897
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords účtovníctvo podvojné * účtovanie * podnikatelia * účty analytické * účty syntetické * knihy účtovné * závierka účtovná * dane z príjmov * majetok * zásoby * konkurzy * výroba * dotácie * škody * manká
  AnnotationÚplné znenie opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92 zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších opatrení MF SR. Komentáre k paragrafom.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2019: 11-12