Number of the records: 1  

Hodnotenie a kontrola výkonnosti dodávateľov v malých a stredných podnikoch s využitím systému Balanced Scorecard

 1. Title Hodnotenie a kontrola výkonnosti dodávateľov v malých a stredných podnikoch s využitím systému Balanced Scorecard
  TranslationAssment and control of supplier performance in small and medium sized enterprises based on a balanced scorecard system
  Author infoMiroslav Uhliar, Jan Kráčmar
  Author Uhliar Miroslav EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Co-authors Kráčmar Ján EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Source document Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II.. S. 97 - 104. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2885-6
  Issue dataObr., tab.
  NoteVEGA 1/0330/08. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy. - príspevok vznikol v nadväznosti na výstup grantovej úlohy MŠ SR VEGA 1/0330/08 na Ekonomickej univerzite v Bratislave
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.011 - Všeobecné zásady. Hospodárnosť. Racionalizácia. Výkonnosť
  Keywords podnik malý * podnik stredný * efektívnosť * nástroje riadenia * stratégia podniková * výkonnosť
  AnnotationMožnosti riadenia a hodnotenia v malých a stredných podnikoch s využitím systému "Balanced Scorecard" (BSC). Charakteristika metódy Balanced Scorecard. Štyri piliere systému BSC, podmienky a efektívne použitie. Transformácia podnikovej vízie do konkrétnych merateľných aktivít.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00147-009, originál dokumentu