Number of the records: 1  

Riadenie informačnej bezpečnosti v malých a stredných podnikoch - výsledky prieskumu

 1. Title Riadenie informačnej bezpečnosti v malých a stredných podnikoch - výsledky prieskumu
  Author infoBenita Juriková
  Author Juriková Benita EUBFPMKIM - Katedra informačného manažmentu FPM
  Source document Vytvorenie databázy a modelu rozhodovacích kritérií na výber informačného systému pre malé a stredné podniky : recenzovaný zborník vedeckých statí : interný grant mladých vedeckých pracovníkov č. 2318155/07. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2915-0
  Issue dataGrafy, obr., tab.
  NoteNázov z titulnej obrazovky. - Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 659.2 - Informačná činnosť. Informácie. Poradenská služba. Konzultácie
  Keywords podnik malý * podnik stredný * systémy informačné podnikové * bezpečnosť informačná * manažment
  AnnotationTendencie malých a stredných podnikov zlepšovať a skvalitňovať zabezpečenie ich informačných systémov. Situácia však ešte stále nie je optimálna, čo je v mnohých prípadoch dôsledkom nedostatočného množstva finančných prostriedkov. Tomuto neželanému stavu výrazne napomáha aj momentálna celosvetová ekonomická kríza. Význam informačného systému pre každodenný život podniku. Jeho úlohou je poskytovať všetky potrebné informácie pre manažérov a to v celej komplexnosti a šírke, nevynímajúc informácie o návratnosti vynaložených finančných prostriedkov. Tlak konkurenčného prostredia, členstvo Slovenska v európskom priestore, a s tým súvisiace stále sa zvyšujúce nároky prinútia podniky prehodnotiť uplatňovanie bezpečnostnej politiky a zaručia dodržiavanie zásad a pravidiel bezpečnosti informačných systémov. Je to otázka prestíže štátu ako celku.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00239-006, originál dokumentu

Number of the records: 1