Number of the records: 1  

Úloha informačných systémov a technológií v činnosti podnikateľských subjektov

 1. Title Úloha informačných systémov a technológií v činnosti podnikateľských subjektov
  Author infoBranislav Boldiš
  Author Boldiš Branislav EUBFPMKIM - Katedra informačného manažmentu FPM
  Source document Vytvorenie databázy a modelu rozhodovacích kritérií na výber informačného systému pre malé a stredné podniky : recenzovaný zborník vedeckých statí : interný grant mladých vedeckých pracovníkov č. 2318155/07. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2915-0
  Issue dataTab.
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.47 - Teória informácií v ekonomike. Ekonomická informatika
  Keywords systémy informačné podnikové * manažment strategický * manažéri * informácie * technológie informačné * softvér
  AnnotationInformačný systém, podnikový informačný systém - pojmy. Poslanie a požiadavky kladené na IS. Úloha informačných technológií v činnosti podnikateľského subjektu. Význam a využitie informácií v činnosti podnikateľského subjektu. Význam informácií pre prácu manažéra. Trendy v oblasti aplikačného softvéru a podnikových IS.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00239-002, originál dokumentu