Number of the records: 1  

E-learning a vzdelávanie v budúcnosti

 1. Title E-learning a vzdelávanie v budúcnosti
  TranslationE-learning belongs to future
  Author infoMária Szivósová
  Author Szivósová Mária EUBFHIKAI - Katedra aplikovanej informatiky FHI
  Source document Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 11. marec 2010. S. 1-5. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2949-5
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  Keywords Slovensko * školstvo * vzdelávanie elektronické * technológie informačné * technológie komunikačné * vzdelávanie dištančné * programy študijné * vyučovanie * spoločnosť informačná
  AnnotationDoterajší vývoj v oblasti e-learningového vzdelávania, výhody, prínosy a rezervy. Vzdelávanie v informačnej spoločnosti a výhody novej formy vyučovania. Prekážky realizácie e-vzdelávania a zmeny vo vzdelávacom procese. Nástroje pre tvorbu študijných materiálov. Pedagogika pre e-vzdelávanie.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00540-005, originál dokumentu

Number of the records: 1