Number of the records: 1  

Nové médiá v marketingovej komunikácii

 1. Title Nové médiá v marketingovej komunikácii
  Parallel titleNew media in marketing communication
  Author infoHelena Labská
  Author Labská Helena EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Aktuálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi : vedecké state : [zborník] : medzinárodné vedecké podujatie, 15.10.2010 v Bratislave. S. 146-151. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3037-8
  Issue dataObr.
  NoteVEGA 1/0652/10. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.138 - Marketing
  Keywords marketing * komunikácia marketingová * médiá * internet * technológie informačné * technológie komunikačné * spotrebitelia
  AnnotationZmeny a tendencie v marketingovej komunikácii pod vplyvom aplikačných možností nových informačno-komunikačných technológií. Nové médiá v komunikácii. Prehľad vybraných komunikačných foriem v nových médiách. Komunikačné nástroje v prostredí internetu.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01214-017, originál dokumentu