Number of the records: 1  

The Czech Government Yield Curve Decomposition at the Lower Bound

 1. Title The Czech Government Yield Curve Decomposition at the Lower Bound
  TranslationDekompozícia výnosovej krivky českej vlády na dolnej hranici
  Author infoAdam Kučera, Michal Dvořák, Zlatuše Komárková
  Author Kučera Adam
  Co-authors Dvořák Michal
  Komárková Zlatuše
  Source document Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 69, č. 1 (2019), s. 2-36. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2019. ISSN 2464-7683
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords trh finančný * bondy * dlhopisy štátne * vláda * Česko * výnosy * dekompozícia * swap * koruna * miera úroková * analýza regresná * modely autoregresné * riziko * portfólio
  AnnotationVýnosová krivka ako dôležitý ukazovateľ ekonomického cyklu, ktorý agreguje očakávania účastníkov trhu. Metóda dekompozície výnosovej krivky. Komponenty swapových kriviek a výnosových kriviek dlhopisov. Dekompozícia krivky swapov úrokovej miery. Rozklad výnosovej krivky českých vládnych dlhopisov v období 7/2003–03/2018 na 4 zložky. Faktory afinitného modelu. Analýza odozvy výnosovej krivky českých vládnych dlhopisov pomocou modelu BVARX.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2019: 1

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF901 KBverejne dostupné
Number of the records: 1