Number of the records: 1  

Inovácie v cestovnom ruchu

 1. Title Inovácie v cestovnom ruchu
  Parallel titleInnovation in tourism
  Author infoViera Kubičková
  Author Kubičková Viera EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Source document Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. S. 354-359. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.48 - Cestovný ruch. Politika cestovného ruchu
  Keywords ruch cestovný * politika ruchu cestovného * stratégia inovačná * zariadenia rekreačné * podnik ruchu cestovného * kancelárie cestovné * technológie nové * služby doplnkové * inovácia
  AnnotationIdentifikácia podstatných špecifík produkcie služieb cestovného ruchu, ktoré determinujú rozsah a charakter inovačných aktivít. Podniky cestovného ruchu v SR a implementácia inovácií zameraných na klienta, produkt a technológiu.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01434-087, originál dokumentu