Number of the records: 1  

Jazyková príprava budúceho ekonóma, dôležitosť angličtiny pre jeho kariéru

 1. Title Jazyková príprava budúceho ekonóma, dôležitosť angličtiny pre jeho kariéru
  Author infoZuzana Ondrejová
  Author Ondrejová Zuzana EUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Source document Jazyk vo vyučovaní a vede : zborník vedeckých prác. S. 84-89 online. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2017 / Štefančík Radoslav ; Dulebová Irina ; Lišková Danuša. ISBN 978-80-972278-3-8
  NotePopis urobený: 29.1.2018. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords vzdelávanie * vzdelávanie vysokoškolské * univerzity * absolventi * ekonómovia * kariéra * príprava na povolanie * príprava odborná * jazyky cudzie * jazyk odborný * angličtina * kompetencie * vyučovanie * didaktika * vedomosti * Slovensko
  AnnotationPopis a vyhodnotenie súčasnej situácie výuky anglického jazyka na Ekonomickej univerzite v Bratislave (EUBA) v bakalárskom a magisterskom študijnom programe. Štatistické dôkazy a presvedčivé argumenty v prospech rozšírenia výučby angličtiny nielen na EUBA. Pozícia a význam angličtiny v akademickom a hospodárskom kontexte; poslucháč a absolvent univerzity v tomto kontexte.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE17 00950-012, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti534.5 KBz IP adresy SEK po prihlásení