Number of the records: 1  

Od cenových vojen k vojnám imidža

 1. Title Od cenových vojen k vojnám imidža
  Parallel titleFrom price wars to image wars
  Author infoIvan Bzdúšek
  Author Bzdúšek Ivan EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. S. 72-77. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Keywords imidž * ceny * produkty * zákazníci * komunikácia * firmy * maloobchod
  AnnotationUdržanie sa v konkurenčnom prostredí a ovplyvňovanie vonkajších vnemov zákazníka. Charakteristika imidža. Faktory ovplyňujúce imidž. Imidž maloobchodného podniku. Meranie imidža.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01434-004, originál dokumentu

Number of the records: 1