Number of the records: 1  

Dôležitosť osvojovania si a zvládnutia slovnej zásoby vo výučbe odborného anglického jazyka s prezentáciou metód na to určených

 1. Title Dôležitosť osvojovania si a zvládnutia slovnej zásoby vo výučbe odborného anglického jazyka s prezentáciou metód na to určených
  Parallel titleImportance of Specialized Vocabulary Development at ESP Instruction and Presentation of Tasks Used at ESP Instruction
  Author infoZuzana Ondrejová
  Author Ondrejová Zuzana EUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Source document Cudzie jazyky v premenách času IX : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 9. november 2018, (Bratislava, Slovensko). S. 252-269 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Kvapil Roman ; Štefančík Radoslav ; Šajgalíková Helena ; Cudzie jazyky v premenách času IX Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4614-0
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords jazyky cudzie * angličtina * výučba vedecká * vyučovanie * zásoba slovná * metódy * jazykoveda
  AnnotationDôležitosť osvojovania si novej slovnej zásoby vo výučbe anglického odborného jazyka. Typy úloh, ktoré sa využívajú na seminároch anglického odborného jazyka určených pre budúcich ekonómov. Dosiahnutie rozšírenia slovnej zásoby u študentov ekonómie v maximálnej možnej miere.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00188-017, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF159.8 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1