Number of the records: 1  

Organizational and Human Resource Strategy in Slovak and Hungarian Companies

 1. Title Organizational and Human Resource Strategy in Slovak and Hungarian Companies : Rozdział 5
  Parallel titleStrategia organizacji zasobów ludzkich w spółkach słowackich i węgierskich
  TranslationOrganizačná stratégia a stratégia ľudských zdrojov v slovenských a maďarských podnikoch : Kapitola 5
  Author infoZuzana Skorková
  Author Skorková Zuzana EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Source document Gospodarka - Zmiany - Zarządzanie 2018 : Nowoczesne koncepcje zarządzania z: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, (Sosnowiec, Polska). S. 59-81 [1,10 AH]. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2018 / Grabiec Olimpia ; Kościelniak Helene ; Widera Zbigniew. ISBN 978-83-66165-08-3
  NoteVEGA 1/0609/16
  Document kindrozpis článkov z kníh
  LanguageEnglish
  Country of EditionPoland
  Keywords riadenie ľudských zdrojov * manažment * riadenie strategické * manažment strategický * stratégia podniková * vízie * misia * zodpovednosť podniku spoločenská * definície * pojmy * Slovensko * Maďarsko * analýza komparatívna
  AnnotationPorovnanie slovenských a maďarských spoločností pri používaní a uplatňovaní interných formálnych stratégií na vzorke podnikov z databázy Cranet na údajoch do konca roku 2016. Historický vývoj definície strategického manažmentu. Päť typov definícií stratégie podľa Mintzberga. Vplyv stratégií/programov ľudských zdrojov na výkon. Misia verzus vízia. Definície podnikovej sociálnej zodpovednosti.
  Public work categoryChapters in scientific monography issued in foreign editorship
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00981-002, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF8.8 MBz IP adresy SEK po prihlásení