Number of the records: 1  

Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí

  1. Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní. Medzinárodná konferencia (8. : 18.-20.9.2002 : Bratislava, Slovensko) Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí = Quantitative methods in economy and business - methodology and practice in the new millenium : 8. medzinárodná konferencia : zborník : Bratislava, 18.-20. september 2002 / editor: Marian Reiff. -- Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. -- 661 s. : diagr., grafy, sch., tab. -- Bibliogr. odkazy. -- ISBN 80-225-1589-2

    I. Reiff, Marian
    II. Ekonomická univerzita v Bratislave.Fakulta hospodárskej informatiky ((Bratislava, Slovensko))

    330.4
    BA004