Number of the records: 1  

Sprache Als Komplexes Gebilde – Theoretisch Und Angewandt

 1. Title Sprache Als Komplexes Gebilde – Theoretisch Und Angewandt
  Parallel titleLanguage As a Complex Entity – Theoretical and Applied
  TranslationJazyk ako komplexná entita – teoretická a aplikovaná
  Author infoLívia Adamcová
  Author Adamcová Lívia EUBFAJKJT - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  Source document Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. S. 28-39 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018 / Kvapil Roman ; Šajgalíková Helena ; Spišiaková Mária ; Cudzie jazyky v premenách času Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4492-4
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageGerman
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords jazykoveda * jazyky cudzie * nemčina * kompetencie * vyučovanie * sémantika * syntax * morfológia * komunikácia
  AnnotationDôležité tendencie súčasného nemeckého jazyka. Základné koncepcie jazyka zo synchrónneho hľadiska. Vplyv na jazykové zručnosti študentov nemeckého jazyka.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00198-004, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti183.2 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1